Skip to content
บริษัท ทรัพย์ สมปรารถนา จำกัด :

เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สดใส ขับเคลื่อนผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจแบบเดิมๆ ไปสู่การพัฒนาและบ่มเพาะธุรกิจรูปแบบใหม่

เพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าแบบ win-win โดยการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมไว้ด้วยกันอย่างประณีต ร่วมเดินทาง และสนับสนุนธุรกิจดั้งเดิม กิจการเกิดใหม่ รวมไปถึงองค์กรระดับรัฐบาล ที่จะร่วมกันยกระดับศักยภาพไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

ทำความรู้จักกับทีมงานคุณภาพของเรา

เกี่ยวกับบริษัทของเรา

 • บริษัท ทรัพย์ สมปรารถนา จำกัด เป็นผลมาจากการบ่มเพาะประสบการณ์ของผม ด้านการจัดการสินทรัพย์ การวิจัยและการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในเอเชีย รวมถึงประสบการณ์เดินทางไปกลับทวีปยุโรป และอเมริกาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ในช่วงเวลานั้นผมให้ความใส่ใจอย่างมากในการพิจารณาโอกาสในสายการเงิน และการพัฒนาธุรกิจในตลาดที่ผมเชี่ยวชาญและ ตลาดใหม่ที่ยังมีโอกาสที่จะเติบโต
 • ผมได้ค้นพบว่า โอกาสที่สำคัญเหล่านี้ หลายองค์กรมักพลาดไป เนื่องจาก 1. การขาดความรู้ในตลาดเหล่านั้น รวมถึง 2. การทำงานร่วมกับคู่ค้าที่เหมะสม หรือจัดหาแหล่งเงินทุน และการขาดข้อมูลเชิงลึกว่าใครกำลังมองหาคู่ค้าในเรื่องนั้นๆ และ/หรือ 3. พันธมิตรทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมค้า (JV) ที่พร้อมร่วมมือ หรือเหมาะสมที่จะร่วมเติบโตไปด้วยความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทั้งในตลาดเอเชียและประเทศในโซนตะวันตก
 • บริษัท ทรัพย์ สมปรารถนา จำกัดมุ่งเป้าที่จะสร้างความเป็นไปได้ให้กับความสัมพันธ์เหล่านี้ โดยการรวมคู่ค้าพันธมิตรที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน และเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับบริษัทนั้นๆ เพื่อพัฒนาโครงสร้างและการดำเนินการทางธุรกิจไปพร้อมกับพันธมิตรธุรกิจที่มีคุณภาพ บริการของเรารวมไปถึงการให้คำปรึกษา ระยะสั้น ระยะยาว และ รายงานเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
 • การแนะนำคู่ค้าพันธมิตรที่เหมาะสมในระดับ G2B (จีทูบี) (รัฐบาลสู่ธุรกิจ) B2B (บีทูบี) (ธุรกิจสู่ธุรกิจ) และ B2C (บีทูซี) (ธุรกิจสู่ลูกค้า/ ผู้บริโภค)
 • การพัฒนาการร่วมทุน

Vlad de Brancovan

เจ้าของร่วม

 • ผู้บริหารระดับสูงที่ผสานองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศด้วยประสบการณ์ 12 ปีในประเทศไทย ผ่านการบ่มเพาะในอุตสาหกรรมการบริการ และอาหาร ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล
 • พัฒนาทักษะทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพในตำแหน่งที่หลากหลายรวมไปถึง (1.) ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (2.) ผู้จัดการสินทรัพย์ และ (3.) การวางแผนกลยุทธ์องค์กร ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณโอกาสในการรับผิดชอบงานของบริษัทในเครือทีซีซี กรุ๊ป บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด (บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในการจัดการ การพัฒนา การปรับปรุง ตกแต่ง รวมถึง การสร้างโครงการใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม อาคารพาณิชย์ อาคารค้าปลีก ศูนย์การค้าและ คลังสินค้า และจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัยยอร์ก (York University) ในรัฐโตรอนโต้ และเอชอีซี มอนทริออล และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ในประเทศไทย
 • สร้างความสัมพันธ์เชิงลึกผ่านการทำงานกับผู้ประกอบการโรงแรมระดับนานาชาติ อาทิเช่น แมริออท (Marriott) สตาร์วูด (Starwood) ไอเอชจี (IHG) ฮิลตัน (Hilton) มีเลีย (Melia) และ เบลมอนด์ (Belmont) ในการพัฒนาข้อตกลงการบริหารจัดการ การวางแผนการพัฒนาโครงการ และการจัดการโรงแรมที่มีอยู่ทั้งที่สร้างขึ้นใหม่และ โรงแรมที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ภายใต้พอร์ตงานของเรา และการทำหน้าที่เสมือนตัวกลางระหว่างระดับปฏิบัติการ และองค์กร สำหรับโครงการการพัฒนาพิเศษ และโครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan Projects) ทำให้ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกันกับนักพัฒนาโครงการระดับโลก อาทิเช่น Franco Dragone Entertainment Group และ Adrere Amellal.
 • การวิเคราะห์และการวิจัยนโยบายการค้า ผู้ให้คำปรึกษารับผิดชอบต่อการวิจัย และการรายงานผล
 • การดำเนินการให้กิจกรรม และสถาบัน การพนันถูกต้องตามกฎหมาย
 • การประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่ได้รับมอบอำนาจ และที่ไม่ได้ประกาศไว้ (IUU)
 • ความร่วมมือทางการค้า และการบริหารจัดการระหว่างประเทศไทย และมาเลเซีย
 • การตีตราสินค้าและการทำการตลาดของสินค้าข้าวไทย
 • โปรไฟล์การรับรู้ (Perception profiling) ของรัฐสภายุโรปในด้านความพยายามของรัฐบาลไทยในด้านการเชื่อมประสานการแบ่งแยกทางสังคม และการเมืองภายในของประเทศไทย
 • โมเดลการปฏิรูป และการบริหารกองกำลังตำรวจ
 • การป้องกันการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง และรูปแบบการบริหารจัดการสำหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ

เป้าหมาย

1. กิจการร่วมค้า (JV) และการจัดตั้งบริษัท
2. การให้คำปรึกษา
3. การลงทุน และการจัดหาเงินทุน
4. ตลาดทางเลือก หรือการขยายทางเลือกตลาด และรูปแบบธุรกิจทางเลือก
5. การจัดการทรัพยากรที่ยืดหยุ่น