Skip to content

เป้าหมาย

1. การร่วมทุน (JV) และการจัดตั้งบริษัท
2. การให้คำปรึกษา
3. การลงทุน และการจัดหาเงินทุน
4. ตลาดทางเลือก หรือการขยายทางเลือกตลาด และรูปแบบธุรกิจทางเลือก
5. การจัดการทรัพยากรที่ยืดหยุ่น

การร่วมทุน และการจัดตั้งบริษัท

ภายในภูมิภาคอาเซียนเราพบว่ามีความต้องการสำหรับการร่วมทุน(JV) หรือ การสร้างพันธมิตรธุรกิจ ของโครงการต่างๆ ภายในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา หลายองค์กรอาจจะมองไม่เห็นโอกาสของการมีคู่ค้าพันธมิตรธุรกิจในตลาดระดับโลก
อาเซียนปัจจุบันไม่ได้ใช้โอกาสจากศักยภาพของตลาดภูมิภาคของตน (Market potential) และการเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพในการพัฒนา (Potential Market) อย่างเต็มที่ เนื่องจากการร่วมทุน และการลงทุนกับกลุ่มทุนและพันธมิตรที่มีศักยภาพ ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสม
ความมุ่งหวังของบริษัทของเราคือการ เข้าใจความต้องการและความประสงค์ของทั้งสองฝ่ายในทุกมิติ เพื่อที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เหมาะสมสำหรับทั้งสองฝ่ายที่จะทำให้ธุรกิจเกิดขึ้นจริง สร้างสถานการณ์ที่เอื้อประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายโดยการจัดสรรบุคคลที่เหมาะสมเข้าไว้ด้วยกัน และยังเป็นเพื่อนร่วมทาง ร่วมเดินทางและสนับสนุนธุรกิจดั้งเดิม กิจการเกิดใหม่ ที่จะร่วมกันยกระดับศักยภาพไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

ภายในภูมิภาคอาเซียนเราพบว่ามีความต้องการสำหรับการร่วมทุน(JV) หรือ การสร้างพันธมิตรธุรกิจ ของโครงการต่างๆ ภายในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา หลายองค์กรอาจจะมองไม่เห็นโอกาสของการมีคู่ค้าพันธมิตรธุรกิจในตลาดระดับโลก

นักลงทุนที่มั่งคั่งจำนวนมากภายในอาเซียนพัฒนาความมั่งคั่งของพวกเขาจากภายในท้องถิ่นของตนเอง และอาจจะไม่ทราบว่าใครที่น่าเชื่อถือพอที่จะลงทุนระหว่างประเทศได้ ในขณะที่เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการไม่ทราบวิธีที่จะเข้าหานักลงทุนท้องถิ่นและระหว่างประเทศ รวมถึง การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือ ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของพวกเขาขยายออกไปได้อีก

บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจของเรามุ่งเน้นในการทำความเข้าใจถึงแก่นของนิยามความต้องการและความประสงค์อย่างชัดเจนของลูกค้า เพื่อที่จะจัดตั้งการร่วมทุน หรือการลงทุนที่มีคุณภาพ

การให้คำปรึกษา

น่าเสียดายที่หลายโครงการ และ/หรือ หลายโอกาสทางธุรกิจในตลาดอาเซียน มันพลาดโอกาสไป เพียงเพราะไม่สามารถจัดหาคู่ค้าพันธมิตรที่เหมาะสมมาไว้รวมกัน เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากโอกาสเหล่านั้น พวกเราตั้งเป้าที่จะคัดสรรคู่ค้า/ แหล่งทุน ที่เหมาะสมสำหรับโครงการต่างๆ ผ่านแนวทางการจัดหาและการจัดการทรัพยากรที่ยืดหยุ่นของเรา และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการประเมินสินทรัพย์/ โครงการ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ของโครงการนั้นๆ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และ โอกาสของโครงการ

นักลงทุนที่มั่งคั่งจำนวนมากภายในอาเซียนพัฒนาความมั่งคั่งของพวกเขาจากภายในท้องถิ่นของตนเอง และอาจจะไม่ทราบว่าใครที่น่าเชื่อถือพอที่จะลงทุนระหว่างประเทศได้ ในขณะที่เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการไม่ทราบวิธีที่จะเข้าหานักลงทุนท้องถิ่นและระหว่างประเทศ รวมถึง การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือ ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของพวกเขาขยายออกไปได้อีก

การพัฒนาบริษัท

การให้คำปรึกษา

เราให้ความสำคัญกับตลาดอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศไทยและลาว ในส่วนของตลาดตะวันตกความเชี่ยวชาญของเราคลอบคลุมถึงตลาดยุโรป และอเมริกา

น่าเสียดายที่หลายโครงการ และ/หรือ หลายโอกาสทางธุรกิจในตลาดอาเซียน มันพลาดโอกาสไป เพียงเพราะไม่สามารถจัดหาคู่ค้าพันธมิตรที่เหมาะสมมาไว้รวมกัน เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากโอกาสเหล่านั้น พวกเราตั้งเป้าที่จะคัดสรรคู่ค้า/ แหล่งทุน ที่เหมาะสมสำหรับโครงการต่างๆ ผ่านแนวทางการจัดหาและการจัดการทรัพยากรที่ยืดหยุ่นของเรา และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการประเมินสินทรัพย์/ โครงการ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ของโครงการนั้นๆ เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ และ โอกาสของโครงการ

ตลาดทางเลือก หรือการขยายทางเลือกตลาด และโมเดลธุรกิจทางเลือก

การขยายตลาดที่มีศักยภาพ หรือศักยภาพของตลาด: ด้วยลักษณะเฉพาะของบางองค์กรที่มีอิทธิพลในตลาดในทวีปเอเชีย ทำให้ศักยภาพทางการตลาด หรือตลาดที่มีศักยภาพในบางพื้นที่ ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ แนวทางดังต่อไปนี้จะเปิดโอกาสจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากทั้งในและนอกประเทศ รวมไปถึงการขยายตลาดเหล่านี้ผ่านการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับธุรกิจเกิดใหม่/ผู้ประกอบการ และ/ หรือ กิจการร่วมค้า (JV) กับธุรกิจเดิมที่มีอยู่

  • การระบุชี้เป้าตลาดที่มีศักยภาพ: เพื่อที่จะนำพาบริษัทต่างชาติต่างๆภายในตลาดอาเซียนภายใต้การร่วมทุนแบบกิจการร่วมค้า (JV) กับบริษัทเกิดใหม่หรือบริษัทต่างๆที่กำลังมองหาช่องทางการขยายตลาดทางเลือก
  • การระบุชี้เป้าศักยภาพของตลาด: ที่จะนำพาบริษัทต่างชาติต่างๆภายในตลาดอาเซียนภายใต้การร่วมทุนกิจการร่วมค้า (JV) ให้แก่บริษัทต่างๆที่อาจจะยังไม่มีเทคโนโลยีหรือความเชี่ยวชาญที่จะขยายภายในตลาดนั้นๆ

การจัดการทรัพยากรที่ยืดหยุ่น

รูปแบบธุรกิจทางเลือก และการจัดการทรัพยากรที่ยืดหยุ่น: ตลาดอาเซียนจำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากคู่ค้าพันธมิตรที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ ในหลายๆโอกาส มีทรัพยากรที่เพียงพอ แต่ขาดเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการที่จะทำให้โครงการถือกำเนิดขึ้น มีหลายโอกาสที่มีศักยภาพแต่ไม่ได้ถูกนำเสนอในวิถีทางที่สามารถพลิกฟื้นโครงการ หรือสามารถนำมาปรับใช้ได้ โครงการต่างๆถูกริเริ่มขึ้น หรือถูกละทิ้งไปเนื่องจากการสร้างกรอบความคิดที่ไม่ดีพอ ความสามารถในการพลิกฟื้นโครงการทำให้เห็นได้ว่ายังสามารถใช้เป็นโอกาสได้อีกมากทีเดียว

  • การพลิกฟื้นโครงการต่างๆที่ถูกเริ่มไปแล้วครึ่งทาง หรือยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้น
  • การจัดทำแผนแม่บทการพลิกฟื้นโครงการ
  • โครงการขนาดเล็กที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐาน และคำแนะนำจากมืออาชีพ
  • โครงการที่ต้องการแนวคิดใหม่-การสร้างบริษัท/ การเชื่อมโยงกับองค์กรต่างๆ

กลุ่มตลาดเป้าหมาย

การนัดหมาย

สำหรับข้อสอบถามใดๆ

Contact
Name
Name
First
Last