Skip to content

พบคณะทำงานของเรา

Vlad de Brancovan

Co-Owner

 • ผู้บริหารระดับสูงที่ผสานองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศด้วยประสบการณ์ 12 ปีในประเทศไทย ผ่านการบ่มเพาะในอุตสาหกรรมการบริการ และอาหาร ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล
 • พัฒนาทักษะทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพในตำแหน่งที่หลากหลายรวมไปถึง (1.) ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (2.) ผู้จัดการสินทรัพย์ และ (3.) การวางแผนกลยุทธ์องค์กร ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณโอกาสในการรับผิดชอบงานของบริษัทในเครือทีซีซี กรุ๊ป บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด (บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในการจัดการ การพัฒนา การปรับปรุง ตกแต่ง รวมถึง การสร้างโครงการใหม่ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม อาคารพาณิชย์ อาคารค้าปลีก ศูนย์การค้าและ คลังสินค้า และจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัยยอร์ก (York University) ในรัฐโตรอนโต้ และเอชอีซี มอนทริออล และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ในประเทศไทย
 • สร้างความสัมพันธ์เชิงลึกผ่านการทำงานกับผู้ประกอบการโรงแรมระดับนานาชาติ อาทิเช่น แมริออท (Marriott) สตาร์วูด (Starwood) ไอเอชจี (IHG) ฮิลตัน (Hilton) มีเลีย (Melia) และ เบลมอนด์ (Belmont) ในการพัฒนาข้อตกลงการบริหารจัดการ การวางแผนการพัฒนาโครงการ และการจัดการโรงแรมที่มีอยู่ทั้งที่สร้างขึ้นใหม่และ โรงแรมที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ภายใต้พอร์ตงานของเรา และการทำหน้าที่เสมือนตัวกลางระหว่างระดับปฏิบัติการ และองค์กร สำหรับโครงการการพัฒนาพิเศษ และโครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan Projects) ทำให้ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกันกับนักพัฒนาโครงการระดับโลก อาทิเช่น Franco Dragone Entertainment Group และ Adrere Amellal.
 • การวิเคราะห์และการวิจัยนโยบายการค้า ผู้ให้คำปรึกษารับผิดชอบต่อการวิจัย และการรายงานผล
 • การดำเนินการให้กิจกรรม และสถาบัน การพนันถูกต้องตามกฎหมาย
 • การประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่ได้รับมอบอำนาจ และที่ไม่ได้ประกาศไว้ (IUU)
 • ความร่วมมือทางการค้า และการบริหารจัดการระหว่างประเทศไทย และมาเลเซีย
 • การตีตราสินค้าและการทำการตลาดของสินค้าข้าวไทย
 • โปรไฟล์การรับรู้ (Perception profiling) ของรัฐสภายุโรปในด้านความพยายามของรัฐบาลไทยในด้านการเชื่อมประสานการแบ่งแยกทางสังคม และการเมืองภายในของประเทศไทย
 • โมเดลการปฏิรูป และการบริหารกองกำลังตำรวจ
 • การป้องกันการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง และรูปแบบการบริหารจัดการสำหรับโครงการก่อสร้างต่างๆ

นายแพทย์ นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล

Co-Owner

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนปัจจุบันของบริษัท บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้มีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ มุ่งมั่นในการดูแลรักษา และการป้องกันโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจก่อนการเริ่มต้นของอาการป่วย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
นายแพทย์นพรัตน์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาในหลายองค์กรระหว่างประเทศ นำการเจรจาความร่วมมือต่างๆระหว่างโรงพยาบาลต่างประเทศ และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

Say de Brancovan

Say de Brancovan เซย์ เดอ บรานโคแวน อยู่ในวงการการกุศลและธุรกิจตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นสื่อในการรวบรวมบุคคลสำคัญและผู้ประกอบการเข้าด้วยกันผ่านมูลนิธิผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ จากประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศเกิดใหม่ในหลายทวีป นิวยอร์ก คอสตาริกา บรัสเซลส์ และฝรั่งเศส (<< มาทำข้อตกลงกันเถอะ << โปรแกรมรายการ) เซย์สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอย่างกว้างขวางใน เอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ และยัง ดำเนินการด้าน Private Equity Venture ในเอเชีย และ ยุโรป สำหรับครอบครัวชาวยุโรปที่มั่งคั่ง เธอเดินทางอย่างกว้างขวาง และแบ่งเวลาและกิจกรรมของเธอระหว่างเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ นิวยอร์ก และยุโรป

Mr. Luc de Clapiers

Mr. de Clapiers มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสถาบันการเงินขนาดใหญ่หลายๆแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา (เครดิต ดู นอร์ด (Credit du Nord) ธนาคารนาทิซิส (Natixis) ในประเทศสหรัฐอเมริกา) และมีประสบการณ์ที่หลากหลายกว่า 40 ปีในด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการบริหารจัดการบุคลากร ทั้งในยุโรป และสหรัฐอเมริกา